تسلا با قول تکان دادن صنایع خودروسازی و انرژی های پاک ، برجسته شد

تسلا با قول تکان دادن صنایع خودروسازی و انرژی های پاک ، برجسته شد و هنگامی که تجارت خود را با شاخص معیار روز دوشنبه آغاز می کند ، یک جهش کاملاً مشابه دیگر را به S&P 500 تحویل خواهد داد. این بزرگترین شرکت جدید وارد کننده شاخص با محدودیت بازار است که در پایان … ادامه